Corona maatregelen

Beste klant, 


in onze dagdagelijkse missie U een kwalitatieve dienstverlening te garanderen en U kwaliteitsproducten te beleveren, heeft uw gezondheid en veiligheid in deze uitdagende tijden van Coronavirus onze allerhoogste prioriteit. 

Wij volgen daarom steeds de adviezen van de Belgische autoriteiten en de WHO op om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

We informeren u graag van de volgende ondernomen acties in onze organisatie en onze werkwijze.

1. Uw aanspreekpunt, onze vertegenwoordigers: 

    Onze vertegenwoordigers zullen U niet langer bezoeken maar vanaf nu telefonisch       
    contacteren om uw orders te noteren en uw gekende dienstverlening verder te
    verzekeren. Zij blijven natuurlijk bereikbaar via de gekende kanalen (GSM, mail) bij
    vragen. 
   
    Daarnaast kan u steeds uw bestelling per mail doorgeven op ons algemeen mailadres:
    orders@snoepcenterlingier.be

2. Onze webshop: dé tool voor uw bestellingen

    Dé perfecte manier om uw bestellingen door te geven in deze uitdagende tijden,
    volgens uw eigen agenda en timing. 
   
    We geven U graag nog even alle nodige informatie mee over de werking en het
    aanvragen van een login mocht u hierover nog niet beschikken.
   

     Werking & login procedure lingier webshop

 • surf naar https://lingier.odoo.apertoso.net/page/contactus

 • vul de gevraagde gegevens in ( Naam / Firma / BTW / klantnr / ...)

 • verzend het contact formulier

 • binnen de 24h ontvangt u van ons een email met uw username (uw email) & wachtwoord

 • surf naar www.snoepcenterlingier.be

 • gebruik uw username & wachtwoord om u aan te melden op onze site

 • navigeer naar Producten

 • Start met bestellen!


3. Onze leveringen


     Wij bezorgen uw bestellingen zoals gebruikelijk op de door U aangegeven plaats.     
     Gezien echter de uitzonderlijke omstandigheden kan de frequentie van leveringen
     afwijken van het door u gekende schema. 
     Wij doen er echter alles aan om dit tot een minimum te beperken, en danken u alvast
     voor uw begrip. 

     Onze bezorgers zullen tevens de nodige maatregelen nemen om de verdere
     verspreiding van het virus te voorkomen:
     een afstand van 1,5 meter zal ten allen tijden gerespecteerd worden, fysiek contact
     wordt ten allen tijde vermeden en zij weten wat ze moeten doen om zo hygiënisch
     mogelijk te werken.  

 

Wij volgen, net zoals U, de situatie dagdagelijks op, en zullen U informeren bij wijzigingen. 

Hartelijk dank, 

Uw Lingier Confiserie - Horeca Team


Cher client, 


dans notre mission de vous garantir un service qualitatif et de vous livrer des produits de qualité, votre santé et sécurité pendant cette période du virus corona est notre priorité principale. 

On suit pour cette raison toujours les conseils des autorités belges et du WHO afin d'éviter que le virus corona se propage encore plus.

On vous informe volontiers des actions entreprises dans notre organisation et notre fonctionnement.

1. Votre point de contact, nos représentants: 

    Nos représentants n'exécuteront plus de visites chez vous, mais vous contacteront
    dès lors par téléphone pour prendre vos commandes et continuer à garantir notre
    service connu. 
    Ils resteront naturellement joignable par GSM ou mail en cas de questions de votre
    part.    
   
    Il vous reste aussi toujours la possibilité de placer votre commande par mail à notre
    adresse mail général:
    orders@snoepcenterlingier.be

2. Notre shop web: l'outil idéal pour vos commandes

    La manière idéale de placer vos commandes dans ce temps difficile, selon votre     
    agenda et timing.
   
    Veuillez bien trouver toute information nécessaire sur le fonctionnement et la demande
    d'un login au cas vous n'en aurait pas encore.
   

     Fonctionnement et procédure de login pour le shop web

 • allez à https://lingier.odoo.apertoso.net/page/contactus

 • remplir les données nécessaires ( Nom / Entreprise / Nr TVA / Nr de client / ...)

 • envoyer le formulaire de contact

 • vous recevrez dans les 24h un mail de notre part avec votre username (votre email) & mot de passe

 • allez à www.snoepcenterlingier.be

 • utilisez votre username & mot de passe afin d'avoir accès à notre site 

 • naviguez vers Producten

 • Commencer votre commande!


3. Nos livraisons


     On vous livre normalement à l'adresse communiqué par vous.
     Vue les circonstances exceptionnelles, la fréquence de livraison peut être différent de
     ce que vous êtes habitués.
     On fera le maximum d'éviter ceci à un minimum, et on vous remercie d'avance de
     votre compréhension. 
     
     Nos livreurs prennent aussi les mesures nécessaires afin d'éviter que le virus se
     propage:
     respecter une distance à chaque moment d'un minimum de 1,5 mètre, éviter tout
     contact physique et ils sont au courant des manières de travail afin de respecter la
     hygiène au maximum lors d'exécution de leur travail. 

 

On suit, comme vous sans doute, la situation au jour le jour, et on vous informera au cas de changements.

Bien cordialement, 

Votre équipe Lingier Confiserie - Horeca